บริษัท เสลภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

90/23, 90/24 หมู่ 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

Service & Consult
084-993-2415

Call center
065-119-5141

TEL.
033-060-467

sales_sep@hotmail.com
sales @selabhumi-ent.com
info@selabhumi-ent.com
selabhumi844@gmail.com