SELABHUMI ENTERPRISE

Selabhumi Enterprise (Thailand) Co., Ltd.

ศูนย์รวมจำหน่ายและบริการด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม วิศวกรรม เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับทุกอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ งานโครงสร้าง เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี
โรงกลั่นน้ำมัน ซีเมนต์ พลังงาน อู่ต่อเรือ ผลิตเหล็ก ระบบราง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ แบบครบวงจร

      ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจในปี พ.ศ. 2555 บริษัท เสลภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด SELABHUMI ENTERPRISE (THAILAND) CO.,LTD มีความมุ่งมั้น ที่จะดำเนินธุรกิจในด้านวิศวกรรม จัดหา จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการในด้านอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายในงานออกแบบ รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้า ติดตั้ง ซ่อม สร้าง รวมไปถึงเป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้า เครื่องมือช่าง วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ประเภทยานยนต์ งานโครงสร้าง เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมหนัก การบิน แบบครบวงจร โดยสินค้านำเข้าจาก ฝั่งยุโรป เช่นประเทศ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ สวีเดน อิตาลี, ฝั่งอเมริกา เช่นประเทศ สหรัฐอเมริกา และเอเซีย เช่น ประเทศ ออสเตรเลีย(เอเซียแปซิฟิค) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน และจีน เป็นต้น และในด้านวิศกรรมเรารับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือ อะไหล่ งานซ่อมบำรุง ออกแบบ JIG FIXTURE AND PRODUCTION JIG FIXTURE.ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น สินค้าของเราเป็นสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรม มาตรฐานระดับสากล Brand ดังระดับโลก ในด้าน SUPPLY TRADING AND ENGINEERING เรามีทีมงาน SUPPORT เช่น SALES EXECUTIVE, SALES ENGINEER , DESIGN ENGINEER, TOOLING ENGINEER, MANUFACTURING OR ENGINEERING TEAMS เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในงานวิศวกรรม คุณภาพสินค้า การบริการ และศักยภาพความเป็นมืออาชีพของเรา

        เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาและโอกาสบริการท่าน

SELABHUMI ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD started business in 2012, and we are specialists engaged in engineering, procurement, and distribution of industrial products and services. We focus on design and made-to-order, installation, repair, building, including as a distribution center of hand tools, consumables and equipment used in the automotive industry, structural works, chemicals, petrochemicals, heavy industry, and the aviation integration industry. We specialize in importing products from Europe, including Germany, France, England, Sweden, Italy, the Americas such as USA, and from Asia Pacific such as Australia, Japan, Singapore, Taiwan, China etc. In the field of engineering, we manufacture machine parts, tools, spare parts; provide maintenance services, design jib fixtures and production jigs for the automotive industry, etc. Our products are first-class products in the industry that comply with international standards and famous worldwide brands. Our trading and engineering activities are supported by our Sales Executive, Sales Engineer, Design Engineer, Tooling Engineer, and Manufacturing and Engineering teams in order to ensure the customers’ confidence in our engineering work, product quality, service and professional potential.

We look forward to your consideration and the opportunity to be at your service.

セーラプームエンタープライズ株式会社は、2012年の創業以来、工学分野における事業推進、工業製品の調達、販売並びに工業分野のサービス提供事業を行って参りました。

当社の目的は、自動車工業、構造設計、化学製品、石油化学製品、重工業、航空産業において使用される商品、保守部品、消耗品及び装置の統括的な流通センターを含み、

デザイン業におけるお客様の要求に基づく受注生産、設置、修理、建設です。

商品はドイツ、フランス、イギリス、スウェーデン、イタリアなどのヨーロッパ諸国、またアメリカ合衆国そして、オーストラリア(アジア太平洋)、日本、シンガポール、

台湾及び中国等のアジア諸国から輸入しております。

また、工学分野の機械部品、道具、パーツの受注生産、自動車工業における修理・保守、 JIG FIXTURE AND PRODUCTION JIG  FIXTUREのデザインなどを行っております。

当社の製品は業界でもトップクラスの商品であり、グローバルレベルの基準を持った、世界的にも名を知られたブランドです。

SUPPLY TRADING AND ENGINEERING において、お客様に当社の商品の品質、サービス、そして我々のプロとしての技術にご満足いただくために、      SALES EXECUTIVE、SALES ENGINEER, DESIGN ENGINEER, TOOLING ENGINEER, MANUFACTURING OR ENGINEERING TEAMS 等のサポートチームを擁しています。

当社のサービスのご利用をお待ち申し上げております。

SELABHUMI ENTERPRISE

Target Groups / Customers

Automotive Industrial

Heavy & General Industrial

Constructions & Consults

Power Plant & Energy

Oil & Gas

Petrochemicals

Aviation / Aerospace

Mining

1.Automotive Industrial

2.Heavy & General Industrial

3.Constructions & Consults

4.Power Plant & Energy

5.Oil & Gas

6.Petrochemicals

7.Aviation / Aerospace

8.Mining

Products Categories

Engineering

Automotive Tools

Industrial Tools

Consumable

Other Equipment

Industrial Tools