Special Metals 9% Nickel (For LNG, LPG)

      ลวดเชื่อมและธูปเชื่อม 9% Nickel จาก “Special Metals” วัสดุสำหรับงานเชื่อมถังแก๊ส LNG, LPG  Co2  ไนโตรเจน, อาร์กอน ฮีเลี่ยมแก๊ส ถังแก๊ส ขนส่งแก๊ส ถังแก๊สในโรงงาน ท่อส่งแก๊ส  ถังเก็บแก๊ส โรงกลั่น โรงผลิตแก๊ส เป็นต้น
      วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานเชื่อมของ “Special Metals เช่น ธูปเชื่อม ลวดเชื่อมแบบม้วน ลวดเชื่อมแบบเป็นเส้นตรงซึ่งวัสดุของเราเป็นวัสดุที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ที่สามารถอยู่ในอุณหภูมิติดลบ -196 องศา โดยไม่ส่งผลให้แนวเชื่อมขยายหรือหดตัว และที่สำคัญเรายังมีน้ำยาประสานน้ำยาป้องกันเม็ดเชื่อมไม่ให้ติดผิวงานอีกด้วยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องเชื่อมชนิดที่เป็นแบบสำหรับธูปเชื่อมไฟฟ้า TIG MIG ARGON และอื่นๆ เป็นต้น
      ด้วยประสบการณ์เฉพาะทางและการพัฒนาคุณภาพสินค้ามาตลอดกว่า 150 ปี จาก สหรัฐอเมริกา ภายใต้แบรนด์ “SPECIAL METALS” ที่มีลูกค้าใช้มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจตลอดมา…เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และสินค้าของเราตลอดเวลาไม่มีหยุดยั้ง….