Industrial ABSORBENT
วัสดุดูดซับ
สำหรับอุตสาหกรรม

Eco Clean วัสดุดูดซับของเหลวสำหรับทุกอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ คิดค้นและพัฒนาจากงานวิศวกรรมเคมีและทุกอุตสาหกรรมเพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจซึ่งจะช่วยลดปัญหาต้นทุนสูงและลดการใช้กระดาษราคาแพงแต่ประสิทธิภาพต่ำ ลดการตกค้างของสารเคมี ช่วยลดการเกิดขยะมูลฝอยและมลพิษจำนวนมากรวมทั้งการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย…โดยให้ใช้ง่าย สะดวก ราคาถูก ไม่มีสารเคมีตกค้าง ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติและที่สำคัญไม่ไปทำลายธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม…..

 คุณสมบัติเป็นวัสดุดูดซับของเหลว เช่น น้ำ น้ำมันทุกชนิด อาทิ น้ำมันไฮดรอลิกส์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันหล่อเย็น น้ำหล่อเย็น น้ำมันดีเซล เบนซิล น้ำมันรั่วไหลจากโรงกลั่น ถังเก็บน้ำมัน หรือพื้นที่ของ Tank Farm สต๊อกน้ำมัน เป็นต้น สารเคมีชนิดเหลว หรือของเหลวอื่น สามารถดูดซับได้ดีและรวดเร็ว ให้การจำกัดขอบเขตของพื้นที่ ซึ่งสามารถ ทำความสะอาด น้ำมันที่หกรั่วไหล เพื่อลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายหรือขยายตัวออกเป็นวงกว้างของ ของเหลว หรือสารเคมีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
และใช้ได้ดีกว่าเศษผ้า ขี้เลื่อยหรือวัสดุอื่นๆ

 เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการหกเลอะเทอะของน้ำมัน พื้นที่ซ่อมบำรุง หรือแม้แต่พื้นที่ถ่ายโอนน้ำมัน และสถานที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการรั่วไหลของสารเคมีหรือน้ำมันสูง วัสดุดูดซับนี้มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการจัดการหลังใช้งานและยังช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด และปลอดภัยอีกด้วย

ใช้งานง่าย เพียงแค่วาง ตัวดูดซับ ในบริเวณที่มีการรั่วไหล หก เลอะเทอะของของเหลวหรือสารเคมีเพียงแค่นี้ก็สามารถทำความสะอาดดูดซับได้ ลดการแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลการดูดซับได้เป็นอย่างดี ซึ่งง่ายต่อการแยก ควบคุมและดูรู้ด้วยตาเปล่า (Visual control: การควบคุมด้วยสายตา)ประหยัดเวลา และเซฟเงินไปได้มาก ย้ำ! ไม่ต้องใช้ขี้เลื่อย ไม่ต้องใช้เศษผ้า แค่นี้ ก็หยุดการรั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงานแค่นี้ พื้นที่การทำงานของคุณก็สะอาดปลอดภัยแล้ว

มีทั้งแบบเป็นแผ่นและแบบเป็นท่อนหรือแบบเป็นไส้
วัสดุเป็นโพลีโพรพิลีน (Polypropylene): 100%

Eco Clean Distributor

วัสดุดูดซับสำหรับทำความสะอาดในงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

ใช้ได้กับสารเคมีสำหรับเช็ดทำความสะอาด เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารทำละลายอื่นๆ

แม้จะเปียกน้ำหรือน้ำยาเคมี ก็ยังคงความเหนียว นุ่ม ไม่ฉีกขาดหรือหลุดลุ่ย

ใช้แล้วทิ้งคล้ายกระดาษทิชชู่ จึงไม่นำความสกปรกไปยังบริเวณหรือชิ้นงานอื่นๆ

เช็ดและดูดซับสิ่งสกปรก เช่น น้ำมัน น้ำ จารบี ได้เป็นอย่างดี

ไม่ทิ้งเส้นใยและฝุ่น ใช้ในห้องตรวจวัดหรือห้องรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดี

สามารถซักและนำกลับใช้ใหม่ได้

วัสดุดูดซับน้ำ-น้ำมัน สารเคมี และสิ่งสกปรกทั่วไป สำหรับทำความสะอาด

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และขั้นสูงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรา

[OP300] Oil Pads

เป็นแผ่นดูดซับน้ำมัน สีขาว แค่วางทับบนผิวน้ำมัน หรือใช้รองพื้นในกรณีรั่วซึม ดูดซับน้ำมันได้ดีและรวดเร็ว ได้ปริมาณถึง 760 มล / แผ่น (โดยประมาณ) ใช้ได้ดีกว่าเศษผ้า ขี้เลื่อยหรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันดูดซับน้ำมันทุกชนิด อาทิ น้ำมันไฮดรอลิกส์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคูลลิ้ง แต่ไม่ดูดซับน้ำ
และยังสามารถแบ่งเป็น 2 แผ่นย่อยได้ ทั้งยังประหยัดเวลาและสะดวกต่อการกำจัด

 • ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (Polypropylene): 100%
 • แผ่นดูดซับน้ำมัน (ไม่ดูดซับน้ำ)
 • วัสดุเป็นเส้นใยดูดซับน้ำมัน 100%
 • สีขาว
 • ขนาดต่อแผ่น 15 X 19 นิ้ว
 • จำนวน 100 แผ่น / ห่อ
 • แพ็คกิ้ง 1 ห่อ / ลัง

คุณสมบัติ

เป็นแผ่นดูดซับน้ำมัน สีขาว แค่วางทับบนผิวน้ำมัน หรือใช้รองพื้นในกรณีรั่วซึม

ดูดซับน้ำมันทุกชนิด อาทิ น้ำมันไฮดรอลิกส์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคูลลิ้ง แต่ไม่ดูดซับน้ำ

นำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก ทั้งนอกและในอาคาร มีน้ำหนักเบาและจัดเก็บได้ง่ายทั้งก่อนและหลังใช้งาน

ดูดซับน้ำมันได้ดีและรวดเร็ว ได้ปริมาณถึง 760 มล / แผ่น (โดยประมาณ)

เมื่อใช้ดูดซับน้ำมันแล้ว สามารถยกแผ่นขึ้นได้ทันทีโดยไม่มีการหยดหรือไหลลงพื้น

สามารถแบ่งเป็น 2 แผ่นย่อยได้ ใช้วางทับหรือเช็ดบริเวณที่ต้องการกำจัดน้ำมัน เพื่อดูดซับให้อยู่ในแผ่น

[UP300] Universal Absorbent Pads

เป็นแผ่นดูดซับเอนกประสงค์ได้ทั้งน้ำและน้ำมัน สีเทา แค่วางทับบนผิวน้ำหรือน้ำมัน หรือใช้รองพื้นในกรณีรั่วซึม ดูดซับน้ำมันได้ดีและรวดเร็ว ได้ปริมาณถึง 760 มล / แผ่น (โดยประมาณ) ใช้ได้ดีกว่าเศษผ้า ขี้เลื่อยหรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 แผ่นย่อยได้ ทั้งยังประหยัดเวลาและสะดวกต่อการกำจัด

 • ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (Polypropylene): 100%
 • แผ่นดูดซับน้ำและน้ำมัน
 • วัสดุเป็นเส้นใยดูดซับน้ำ น้ำมัน 100%
 • สีเทา
 • ขนาดต่อแผ่น 15 X 19 นิ้ว
 • จำนวน 100 แผ่น / ห่อ
 • แพ็คกิ้ง 1 ห่อ / ลัง
 

คุณสมบัติ

เป็นแผ่นดูดซับน้ำมัน สีเทา แค่วางทับบนผิวน้้ำหรือน้ำมัน หรือใช้รองพื้นในกรณีรั่วซึม

ดูดซับน้ำมันทุกชนิด อาทิ น้ำมันไฮดรอลิกส์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคูลลิ้ง

นำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก ทั้งนอกและในอาคาร มีน้ำหนักเบาและจัดเก็บได้ง่ายทั้งก่อนและหลังใช้งาน

ดูดซับน้ำ น้ำมันได้ดีและรวดเร็ว ได้ปริมาณถึง 760 มล / แผ่น (โดยประมาณ)

เมื่อใช้ดูดซับน้ำ น้ำมันแล้ว สามารถยกแผ่นขึ้นได้ทันทีโดยไม่มีการหยดหรือไหลลงพื้น

สามารถแบ่งเป็น 2 แผ่นย่อยได้ ใช้วางทับหรือเช็ดบริเวณที่ต้องการกำจัดน้ำ น้ำมันที่เลอะ เพื่อดูดซับให้อยู่ในแผ่น

[CP300] Chemical Absorbent Pads

เป็นแผ่นดูดซับสารเคมี (จำพวกของเหลว) สีเหลือง แค่วางทับบนผิวสารเคมีหรือใช้รองพื้นในกรณีรั่วซึม ดูดซับสารเคมีได้ดีและรวดเร็ว ได้ปริมาณถึง 760 มล / แผ่น (โดยประมาณ) ใช้ได้ดีกว่าเศษผ้า ขี้เลื่อยหรือวัสดุอื่นๆ มีคุณสมบัติในการดูดซับสารเคมีเหลวทุกชนิด รวมทั้ง น้ำมันไฮดรอลิกส์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคูลลิ้ง เป็นต้นยังสามารถแบ่งเป็น 2 แผ่นย่อยได้ ทั้งยังประหยัดเวลาและสะดวกต่อการกำจัด

 • ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (Polypropylene): 100%
 • แผ่นดูดซับสารเคมี (จำพวกของเหลว)
 • วัสดุเป็นเส้นใยดูดซับสารเคมี 100%
 • สีเหลือง
 • ขนาดต่อแผ่น 15 X 19 นิ้ว
 • จำนวน 100 แผ่น / ห่อ
 • แพ็คกิ้ง 1 ห่อ / ลัง

คุณสมบัติ

เป็นแผ่นดูดซับสารเคมี น้ำมัน สีเหลือง แค่วางทับบนผิวสารเคมี น้ำมัน หรือใช้รองพื้นในกรณีรั่วซึม

ดูดซับสารเคมี น้ำมันทุกชนิด อาทิ น้ำมันไฮดรอลิกส์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคูลลิ้ง

นำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก ทั้งนอกและในอาคาร มีน้ำหนักเบาและจัดเก็บได้ง่ายทั้งก่อนและหลังใช้งาน

ดูดซับสารเคมี น้ำมันได้ดีและรวดเร็ว ได้ปริมาณถึง 760 มล / แผ่น (โดยประมาณ)

เมื่อใช้ดูดซับสารเคมี น้ำมันแล้ว สามารถยกแผ่นขึ้นได้ทันทีโดยไม่มีการหยดหรือไหลลงพื้น

สามารถแบ่งเป็น 2 แผ่นย่อยได้ ใช้วางทับหรือเช็ดบริเวณที่ต้องการกำจัดสารเคมี น้ำมัน เพื่อดูดซับให้อยู่ในแผ่น

[CS300] Chemical Absorbent Socks

   วัสดุทำความสะอาดสำหรับดูดซับน้ำ-สารเคมี/น้ำมัน และสิ่งสกปรกทั่วไปชนิดเป็นท่อนหรือแบบไส้ Chemical Socks Pillows Booms or Chemical Absorbent Socks / CS300 เป็นวัสดุดูดซับสำหรับสารเคมีๆ หรือน้ำมัน ชนิดแบบเป็นท่อนหรือแบบเป็นไส้ ที่ดูดซับได้ดีและรวดเร็ว โดยสามารถดูดซับได้ปริมาณถึง 5.6 ลิตรต่อชิ้น ซึ่งใช้ได้ดีกว่าเศษผ้า ขี้เลื่อยหรือวัสดุอื่นๆ

   มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำและน้ำมันทุกชนิด อาทิ น้ำมันไฮดรอลิกส์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคูลลิ้ง น้ำมันดีเซล เบนซิล น้ำมันที่รั่วไหลจากโรงกลั่น เป็นต้น

   เน้นใช้ดูดซับสารเคมีเหลวชนิดต่างๆ ที่ให้ผลการดูดซับได้เป็นอย่างดี
ง่ายต่อการแยกการควบคุมและดูรู้ด้วยตาเปล่า (Visual control: การควบคุมด้วยสายตา ) ประหยัดเวลาและสะดวกต่อการกำจัด

 • ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (Polypropylene): 100%
 • วัสดุเป็นเส้นใยดูดซับสารเคมี 100%
 • สีเหลือง
 • ขนาดส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มม.(7.6 ซม.) ยาว 1.2 เมตร หรือ (3″x4ft)
 • น้ำหนัก 320 กรัม ต่อชิ้น (0.32 Kg. ต่อชิ้น)
 • จำนวน 20 ชิ้น / ห่อ
 • แพ็คกิ้ง 1 ห่อ / ลัง

คุณสมบัติ

ชนิดเป็นท่อนหรือแบบไส้ ซึ้งใช้ดูดซับสารเคมี น้ำมัน แค่วางทับบนผิวสารเคมี น้ำมัน ใช้รองหรือกั้นบริเวณพื้นที่ที่มีการรั่วไหล/ซึมเพื่อไม่ให้กระจายออกเป็นวงกว้าง

ดูดซับสารเคมี น้ำมันทุกชนิด อาทิ น้ำมันไฮดรอลิกส์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคูลลิ้ง

นำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก ทั้งนอกและในอาคาร มีน้ำหนักเบาและจัดเก็บได้ง่ายทั้งก่อนและหลังใช้งาน

ดูดซับสารเคมี น้ำมันได้ดีและรวดเร็วโดยสามารถดูดซับได้ปริมาณถึง 5.6 ลิตรต่อชิ้น ซึ่งใช้ได้ดีกว่าเศษผ้า ขี้เลื่อยหรือวัสดุอื่นๆ

เมื่อใช้ดูดซับสารเคมี น้ำมันแล้ว สามารถยกท่อนหรือเส้นที่ดูดซับขึ้นได้ทันทีโดยไม่มีการหยดหรือไหลลงพื้น

ใช้ดูดซับและกั้นเป็นขอบเขตเพื่อป้องกันการไหลหรือกระจายออกเป็นวงกว้าง เช่นโรงกลั่น พื้นที่ที่มีการถ่ายเทขนส่งน้ำมันเป็นต้น

บริษัท เสลภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Selabhumi Enterprise (Thailand) Co., Ltd. is a trading business. Our products are the leading brands in the industry that meet international standards. We are selling mechanical tools, consumable materials, equipment for automotive, structural, petro-chemical, hemical, heavy industrial and etc.

We are here

90/23, 90/24 หมู่ 5 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

Phone: 084-993-2415
Email: sales_sep@hotmail.com
info@selabhumi-ent.com
selabhumi844@gmail.com
Line: @selabhumi