SMART
TRANSPORTION
ROBOTS

AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS (AMRs)

มิลวูส โรบอทิคส์ (AMRs: Milvus Robotics)

INDUSTRY 4.0

With❗

SMART TRANSPORTION ROBOTS

   ขับเคลื่อนโลหกไปข้างหน้าด้วยการจัดการวัสดุ กับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยนวัตกรรมของเทคโนโลยีขั้นสูง ผสานเข้ากับอัลกอริธึมระบบปฏิบัติการในเทคโนโลยีและวิศวกรรมของ MiLVUS Robotics เพื่อก้าวไปข้างหน้าบนโลกใบนี้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป…

   ด้วยโครงสร้างระบบ API (Application Program Interface) สำหรับการผสานรวมกับโครงสร้างซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อให้สามารถสื่อสาร สั่งงาน แสดงผลทำงานร่วมกับ โปรแกรมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผสานรวมกับเซิร์ฟเวอร์ OPC (OLE For Process Control) สื่อสารข้อมูลโรงงานแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ควบคุมจากผู้ผลิตที่แตกต่างกัน ช่วยให้การสื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ เช่น HMI, SCADA หรือ Remote Unit ต่างๆ ที่คนละยี่ห้อกันเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ ไปตามมาตรฐานเดียวกันเหมือนเป็นตัวแปล/แปลงภาษาของอุปกรณ์ให้คุยกันรู้เรื่องนั่นเอง

Samples Overview of MiLVUS Products
The Robotic Revolution Has Already Begun Are You Ready?

การปฏิวัติหุ่นยนต์ได้เริ่มขึ้นแล้ว – คุณพร้อมหรือยัง?

      Milvus AMRs Robotics มันคือ Smart Transportation Robots เพราะนี้คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยขจัดปัญหา Supply Chain หรือ Logistic ภายในองค์กรณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพราะนี้คือการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งใหญ่เพื่อการลดอุบัติเหตุ ต้นทุน เป็นการพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำทางการตลาด

      หมดปัญหา❗ LOGISTICS ในไลน์การผลิต ไม่ว่าจะปัญหา อุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์ การเสิร์ฟหรือการจัดส่งพาร์ทล่าช้า ไม่ทันต่อสายการผลิต สินค้าล้นพื้นที่ จัดเก็บไม่ทัน พนักงานปวดตัว เมื่อยล้า เกิดเจ็บป่วย ลางาน ขาดงาน เข้างานสาย มมีบ่นบ้าง อู้งานบ้าง มีคนมาเถียง สั่งอะไรก็มักมีเงื่อนไข ทำให้กระทบต่อสายการผลิต ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะหมดไป ด้วย Milvus AMRs Robotics (มิลวูส โรบอทิคส์) ที่ล้ำกว่า AGV ไม่ต้องตัดพื้นไม่ต้องวางแถบแม่เหล็ก ติดตั้งวันเดียวก็ใช้งานได้ ซึ่ง AMRs มิลวูส โรบอทิคส์ จะช่วยให้คุณจัดการกับงาน Logistic หรือการจัดการระบบ Supply Chain ภายในโรงงาน คลังสินค้า   Warehouse/Store หรือ ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ง่ายต่อการจัดการ ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ให้ความคุ้มค่ามากที่สุด

 

      ต่อไปนี้❗ไม่ว่างานจะหนัก แค่ไหน ร้อนเท่าไหร่ ก็จะไม่ลา ไม่สาย ไม่ขาด ไม่บ่น ไม่อู้งาน ไม่มีคนมาเถียง สั่งอะไรก็ทำ ทำงานให้ทั้งวันตลอด 24ชม. ก็ได้ โดยไม่พัก แม้ทำทั้งปีก็จะไม่หยุด ด้วย Milvus AMRs Robotics (มิลวูส โรบอทิคส์) เพื่อจะช่วยให้การผลิตไหลเหมือนสายน้ำเหมือนกับทุกๆบริษัทต้องการ

มิลวูส โรบอทิคส์ (Milvus AMRs Robotics)

LOGISTICS 4.0 With MiLVUS AMRs Robotics

   ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยระบบสายการผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเสิร์ฟพาร์ทหรือส่งมอบงานให้ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ พร้อมช่วยให้คุณบริหารจัดการ Takt Time, Cycle time, Thruput time or standard time/(Total time) ในการผลิตแบบ ลีน (Lean) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) ให้เราง่ายในการกำหนด Work in process ทั้งยังช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้ โฟล์คลิฟท์ในไลน์การผลิต พร้อมยังจำกัดความเร็วในการเสิร์ฟพาร์ทในไลน์การผลิตได้อีกด้วย ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุจากการเสริฟพาร์ทหรือเคลื่อนย้ายพาร์ท/ชิ้นส่วนหรือวัสดุเป็นเวลานานๆ ของพนักงาน ซึ่งสามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นเวลานานๆได้  พร้อมให้ความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุจากการส่งมอบ สะดวก ควบคุมเวลา ควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้การจัดการสินค้าหรือทรัพย์สินให้ง่ายในการบริหารจัดการ พร้อมรองรับทุกอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณ ให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน…

   มิลวูส โรบอทิคส์ (Milvus Robotics) เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขจัดปัญหาในสายการผลิตให้บริหารจัดการพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตแบบลีนด้วยการดำเนินการด้านวิศวกรรมที่มีรายละเอียดตามที่ได้ศึกษาเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์ตรงตามความต้องการขององค์กร พร้อมมอบความปลอดภัย ช่วยปรับปรุงขบวนการผลิตให้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนหรือพนักงาน มิลวูส โรบอทิคส์ (Milvus Robotics) จะอำนวยความสะดวกทั้งหมดให้เป็นระบบและมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้คน รถยก และอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น 

 

    ด้วยวิธีนี้ พนักงานสามารถทุ่มเทเวลาและปฏิบัติงานอย่างเต็ม และยังเป็นการพัฒนาทักษะในด้านควบคุมและจัดหาวัสดุ/พาร์ท หรือชิ้นส่วนในสายการผลิต ให้เกิดความราบรื่น ที่ปราศจากข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นปริมาณของวัสดุและเวลาที่ส่งมอบก็ถูกต้อง  เพราะหุ่นยนต์สามารถบรรทุกของที่หนักกว่าและส่งมอบได้ถูกต้อง เพื่อให้การผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น หรือช่วยให้ระบบการผลิตไหลเหมือนสายน้ำเหมือนที่ ที่ทุกบริษัทต้องการ รวมถึงการลดต้นทุนในกิจการของเราได้อีกด้วย โดยไม่จำเป็นต้องมีงานโครงสร้างใดๆ เลย

   จากการศึกษาและพัฒนาในไลน์การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร ยารักษาโรค สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก เป็นต้น ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคและการเกิดขึ้นของคู่แข็ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะลดต้นในทุนการผลิตควบคู่กับความปลอดภัยและการจัดการด้านเวลา ในสายการผลิตที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อครองตลาดให้ยั่งยืนและให้มีสักยภาพเหนือคู่แข่ง…ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดความสูญเปล่า (Wastes) หรือ มุดะ (MUDA) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า ทั้งในด้านการผลิตแบบลีนและแบบไคเซ็น (Kaizen)

   มิลวูส โรบอทิคส์ (Milvus Robotics) จะช่วยจัดระเบียบทุกอย่าง อย่างมีเหตุผล รักษาทุกอย่างเข้าที่ และรักษาสถานที่ทำงานให้สะอาด สื่อถึงความมุ่งมั่นพัฒนาด้านความปลอดภัย ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เรามีข้อมูล ที่เป็น FACT DATA จริงๆ มาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา เพื่อขจัดต้นตอหรือรากเง้าของปัญหา พร้อมการป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดซ้ำอีก ช่วยในการวางแผนการผลิต กำลังการผลิต การทำ PM รวมถึงเป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องของการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกด้วย  ด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาด เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเว็บหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีเบราว์เซอร์เพียงแค่นี้คุณก็สามารถควบคุมและดูข้อมูลธุรกิจของคุณได้ทุกที่

ทำไมต้อง มิลวูท โรบอทิคส์ MiLVUS AMR Robots

   เพราะช่วยปรับปรุงความสามารถในการขนส่งวัสดุของคุณ ด้วยหุ่นยนต์ SEIT แม้ในคลังสินค้าหรือสภาพแวดล้อมการผลิตที่คับคั่งที่สุด เหมาะสำหรับไลน์การผลิตแบบ Mass production, Warehouse, Store, ศูนย์กระจายสินค้าหรือคลังสินค้า

   พร้อมจะช่วยให้คุณจัดการกับงาน Logistic หรือการจัดการระบบ Supply Chain ภายในโรงงานหรือในสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ง่ายต่อการจัดการ ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับการ

 • ขจัด Muda (มุดะ) ความสูญเปล่า
 • Mura (มุระ) ความไม่สม่ำเสมอ
 • Muri (มุริ) การทำงานที่เกินกำลัง
 • เสริมความแข็งแกร่งให้กับการผลิตแบบ Just-In-Time Delivery ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
 • One piece flow 
 • First In First Out (FIFO)
 • การจัดการกับระบบ (คัมบัง) KANBAN
 • ช่วยให้ระบบสายการผลิตไหลเหมือนสายน้ำ
 • ช่วยให้คุณบริหารจัดการในการผลิทตั้งแบบลีน (Lean) และแบบไคเซ็น (Kaizen)

Key Highlighting Products

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ “มิลวูส โรบอทิคส์
MiLVUS AMR Robots

 • มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ไม่ต้องมีงานโครงสร้าง ไม่ต้องมีแถบแม่เหล็ก ไม่ต้องเจาะ/ตัดพื้น ไม่จำเป็นต้องมีตัวกำหนดทิศทาง เพราะเราใช้แผนที่ ของ Fleet Manager และ Radar (เรด้าร์) ในการกำหนดทิศทาง แค่พาเดินไปตามที่เราต้องการแล้วบันทึกเส้นทางแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จ ใช้ง่ายสะดวก ติดตั้งพร้อมใช้งานภายใน 1 วัน
 • มีออปชันพิเศษให้กับองค์กร เช่นนำไปประยุกต์ใช้กับ ลิฟท์หรืออุปกรณ์ยก / สายพานลำเลียง ตะขอเกี่ยวและตามแบบที่ลูกค้ากำหนด
 • สามารถวิ่งมาชาร์จเองตามจุดที่เรากำหนดไว้ได้อัตโนมัติ
 • บริการทุกโซลูชั่นแบบครบวงจร 
 • MiLVUS AMRs Robotics เป็นระบบ AI (Artificial Intelligence) สามารถเรียนรู้เองและตัดสินใจได้เอง
 • สามารถเข้าถึงในระยะไกลเพื่อรีโมทมาให้บริการได้
 • โครงสร้างระบบ API (Application Program Interface) สำหรับการผสานรวมกับโครงสร้างซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อให้สามารถสื่อสาร สั่งงาน แสดงผลทำงานร่วมกับ โปรแกรมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
 • การผสานรวมกับเซิร์ฟเวอร์ OPC (OLE for Process Control) สื่อสารข้อมูลโรงงานแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ควบคุมจากผู้ผลิตที่แตกต่างกัน ช่วยให้การสื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ เช่น HMI, SCADA หรือ Remote Unit ต่างๆ ที่คนละยี่ห้อกันเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ ไปตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะต้องใช้ OPC เปรียบง่าย ๆ ก็คือเป็นเหมือนตัวแปล/แปลงภาษาของอุปกรณ์ให้คุยกันรู้เรื่องนั่นเอง
 • การเชื่อมต่อ/ถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้บนเว็บ ที่เป็น Single Interface สำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์
 • รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับ PLC (Programmable Logic Control) สามารถสั่งงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่เราต้องการ
 • มีซอฟต์แวร์นำทางและใช้  Fleet Manager เพื่อควบคุมและจัดการได้ด้วยตัวเอง เช่น การปรับปรุงตัวเลือกการควบคุม การกำหนดทิศทาง เงื่อนไขการทำงานต่างๆ การรับส่งข้อมูล และด้วยการตอบสนองที่รวดเร็ว เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
 • ให้การรับรู้เพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นด้วย 3D Depth Camera มีกล้องบันทึกที่คมชัดแบบ 3มิติ  ดูวิเคราะห์สภาพการทำงาน พร้อมเก็บรายละเอียดอย่างเวลา การปฏิบัติงานของพนักงานแบบคมชัดลึกและดูย้อนหลังได้แบบข้อมูลอัดเต็มไม่มีหาย
 • ส่วนประกอบและการออกแบบได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • รองรับ Application/Mobile/ iOS / Android หรืออื่นๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์บนเว็บและอุปกรณ์ที่มีเบราว์เซอร์ 
 • Report data /download data / lead time / breakdown time / light signal alarm on mobile / alarm when something wrong or part issue, problem / protocol / เชื่อมต่อเข้ากับ PLC เป็นต้น. ซึ้งทุกอย่างนี้มีอยู่ใน Milvus Fleet Management
 • ช่วยให้คุณบริหารจัดการในการผลิตแบบทั้ง ลีน (Lean) และแบบไคเซ็น (Kaizen)
 • สามารถทำงานต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักถึง 1 ปี

   เสริมความแข็งแกร่งให้สายการผลิต พร้อมพัฒนาการเสริฟพาร์ทและเคลื่อนย้ายพาร์ทสู่ไลน์การผลิตอย่างรวดเร็วและตรงต่อเวลา

   ให้การจัดเก็บสินค้า เข้าคลัง Warehouse, Store ศูนย์กระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและปลอดภัย

   AMRs มิลวูส โรบอทิคส์ ช่วยลดอุบัติเหตุจากโฟล์คลิฟท์ ให้การจัดเก็บ ขนส่ง เสิร์ฟพาร์ทแบบอัตโนมัติไม่ว่างานจะหนัก แค่ไหน ร้อนเท่าไหร่ ก็จะไม่ลา ไม่สาย ไม่ขาด ไม่บ่น ไม่อู้งาน ไม่มีคนมาเถียง สั่งอะไรก็ทำ ทำงานให้ทั้งวันตลอด 24ชม. ก็ได้ โดยไม่พัก แม้ทำทั้งปีก็จะไม่หยุด สามารถให้การจัดการสินค้าหรือทรัพย์สินให้ง่ายในการบริหารจัดการ พร้อมรองรับทุกอุตสาหกรรม พร้อมรองรับทุกอุตสาหกรรม

AMR Platform

For Intralogistics Services and Products List

SEIT 250 AMR Platform

SEIT 500 AMR Platform

SEIT 1500 AMR Platform

SEIT 1500S AMR Platform

   With extended safety features and increased navigational performance, the new SEIT1500S autonomous mobile robot offers effortless material handling. 

As a successor to its previous series, Milvus Robotics is now offering advanced safety with the new S-series of SEIT robots: SEIT1500S.

shield

SAFETY

2

DELIVERS

(NO PREDEFINED ROUTES)

3

MANPOWER

(NO HUMAN INTERVENTION)

two-ways

FLEXIBILITY

Excellent service for customers.

1 km
Total Distance Coverd
1 hrs
Total Working Time
Henkel
logo-unilever
Otis
SISECAM
ors-rulman-sanayi-logo

Contact us

Global Offices

Global Offices and Facilities

Milvus Robotics

3715 Northside Parkway Bldg. 100 – Suite 500 Atlanta, Georgia 30327

Ankara / Turkey

Serhat Mah. 1147. Sokak No:11 06374 Yenimahalle

ODTU Teknokent MET B Blok

No:280/15 06520 Ankara / Turkey

Excellent service for customers.

Authorized Distributors MiLVUS Robotics

(MiLVUS Robotics Thailand)

ติดต่อเรา

  บริษัท เสลภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บจก.เสลภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)

  90/23-24 หมู่ 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

  90/23-24 M.5 Pluak Daeng Subdistrict , Pluak Daeng District , Rayong 21140

  Mobile
  + 66 (0) 8-4993-2415

  Mobile, Whats App & LINE
  08-4993-2415

  TEL.
  + 66 (0) 33-060-271
  + 66 (0) 33-060-467

  sales_sep@hotmail.com
  info@selabhumi-ent.com
  selabhumicorp@hotmail.com